Trwa ładowanie...

Co ze zwrotami pieniędzy z biur podróży? Nowe przepisy wprowadzają zmiany

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z marca, która m.in. określa zasady zwrotów pieniędzy podróżnym za odwołane wycieczki. Nowe przepisy z jednej strony są przychylne turystom, bo znoszą wydłużenie zwrotu o 180 dni, ale z drugiej strony rozbudowują i wydłużają proces zwrotu oparty o pomoc państwa. Czego możemy się spodziewać, jeśli czekamy na zwrot pieniędzy za wycieczkę?

Share
Kiedy zwroty za wycieczki
Kiedy zwroty za wycieczkiŹródło: Istock
d2w8j0y

Część klientów biur podróży już otrzymała swoje pieniądze wpłacone na wycieczki, które z powodu pandemii zostały odwołane lub z których klient sam zrezygnował. Znaczna część jednak nadal czeka, tak jak biura podróży czekały na nowe przepisy mające ich wesprzeć finansowo. Przepisy się pojawiły, lada moment wejdą w życie (nowelizacja jeszcze nie jest opublikowana w Dzienniku Ustaw), a biura podróży będą mogły rozpocząć procedurę, na którą tak bardzo liczyły.

Czy nowe przepisy są przyjazne dla klientów i dla biur podróży, to kwestia mocno dyskusyjna.

W ustawie tzw. Tarczy ponownie dochodzi do zmian. Są one szczególnie ważne dla branży turystycznej i samych podróżnych, czyli zwykłych obywateli.

d2w8j0y

Koniec ze 180 dniami na zwrot

Zaczynając jakoby od końca – w nowym dokumencie prawnym pojawia się art. 36a., który kończy możliwość odraczania zwrotów o 180 dnia. Brzmi on następująco:

„Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki w trybie oraz ze skutkiem określonym w art. 15k ust. 1 możliwe jest do dnia 1 października 2020 r.

W praktyce oznacza to, że art. 15k po 1 października 2020 roku traci moc, a podróżni po tej dacie mogą oczekiwać zwrotów wpłat w terminie 14 dni. I tak może się wydarzyć, jeśli biuro podróży będzie posiadało wpłacone przez nas pieniądze (pamiętajmy, że biuro opłaca m.in. transport i zakwaterowanie, a zatem przekazuje pieniądze liniom lotniczym i hotelarzowi). Należy jednak w tym miejscu pamiętać o kolejnym nowym zapisie, który może mocno pohamować nasz entuzjazm. Bo ustawodawca wprowadza inny mechanizm, który wpłynie zarówno na przyszłe rezygnacje/odwołania, jak i na osoby już oczekujące na zwrot od nawet pół roku.

Potrzebne są wnioski i dodatkowe dni

Pojawia się bowiem Turystyczny Fundusz Zwrotów, organ działający we współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, w celu zapewnienia dokonania zwrotu wpłat podróżnych, których wyjazdy nie doszły do skutku w efekcie pandemii. Jak ma działać ten nowy mechanizm?

Co wprowadzają nowe przepisy Wakacje.pl
Co wprowadzają nowe przepisyŹródło: Wakacje.pl

Po pierwsze dotyczy on tylko określonych podróżnych. Muszą to być osoby, które:

d2w8j0y

·       dokonały płatności w formie bezgotówkowej;

·       nie przyjęły vouchera lub nie przeniosły imprezy turystycznej na inny termin;

·       nie otrzymały już żadnego zwrotu wpłat.

W pozostałych przypadkach biuro podróży albo realizuje nasz zwrot w wyznaczonym terminie, albo realizuje nasz voucher w czasie jego obowiązywania.

 Co jeśli jednak spełniamy te warunki? Organizator wyjazdu takiego podróżnego może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę w jego imieniu, na rzecz podróżnego, należnych środków z tytułu zwrotu wpłat. Zobligowany jest podać szereg danych i dokumentów.

d2w8j0y

Tu pojawia się niedogodność dla podróżnych – Organizator nie posiada części danych, gdyż nie każdy wymaga dla umowy np. PESELU czy numer rachunku bankowego podróżnego, na który ma być dokonany zwrot. Będzie więc musiał skontaktować się podróżnym i o te dane poprosić. To nie koniec niedogodności. Złożenie wniosku przez Organizatora do dopiero połowa czynności.

Jaki wniosek ma złożyć turysta, żeby otrzymać zwrot?

Zgodnie z art. 15ka ust. 10 również podróżny musi złożyć swój wniosek:

„Podróżny, na rzecz którego ma zostać dokonana wypłata, o którą ubiega się organizator turystyki, składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o wypłatę na jego rzecz, zwany dalej „wnioskiem podróżnego”, o czym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje organizatora turystyki. Do złożenia wniosku jest uprawniony podróżny, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej.”

To bardzo ważny zapis. Taki wniosek składa więc właściciel rezerwacji zgodnie z umową z biurem podróży, a nie osoba wpisana jako uczestnik wyjazdu.

We wniosku wpiszemy m.in. imię i nazwisko, numer konta do zwrotu środków, termin anulacji umowy z biurem podróży, kwotę wnioskowaną do zwrotu czy termin anulowanej wycieczki.

d2w8j0y

Weryfikacja wniosków wydłuży termin zwrotu

Czy to już zagwarantuje podróżnemu zwrot środków? Niekoniecznie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosków organizatora turystyki i wniosku podróżnego, dokonuje oceny ich kompletności - w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków dokonuje ich weryfikacji, biorąc pod uwagę dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. Jeśli wszystko się zgadza, na konto podróżnego trafiają pieniądze w ciągu 14 dni.

W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ulega przedłużeniu do 4 miesięcy od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków. Jak wszystko się będzie zgadzało – „decyduje kolejność złożenia kompletnych, zgodnych w zakresie zawartych w nich danych, oraz pozytywnie zweryfikowanych wniosków organizatora turystyki oraz podróżnego pod warunkiem dostępności środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów”.

I dopiero teraz Fundusz Gwarancyjny ma 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, do których ten jest zobowiązany składając wniosek.

Czemu ma służyć tak skomplikowana procedura? Ponownie pomocy organizatorom, by dać im więcej czasu na spłatę, przy jednoczesnym zaspokojeniu oczekiwań podróżnych. Jednak już od początku widać, że procedura wygląda na zawiłą, złożoną i co gorsza – wydłuża zwrot o ponad miesiąc.

d2w8j0y

Rodzi się pytanie, co, gdy podróżny odmówi złożenia wniosku? Odpowiedzi na nie w nowelizacji ustawy na próżno szukać.

Z samej treści nowelizacji można odnieść wrażenie, że zaproponowana forma pomocy organizatorom wymaga współpracy i woli podróżnych, często już mocno zniecierpliwionych.

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta RP, ale jeszcze nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Dopiero po opublikowaniu nowe prawo wejdzie w życie.

d2w8j0y
d2w8j0y
d2w8j0y