Trwa ładowanie...

Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19

Nie tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 mogą przekraczać granice części państw bez obowiązku testowania lub kwarantanny. Niektóre kraje podobne ulgi stosują również w przypadku ozdrowieńców. Gdzie i na podstawie jakich dokumentów osoby, które przechorowały COVID-19, wjadą bez konieczności wykonywania testu na koronawirusa?

Share
Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19
Jesteś ozdrowieńcem? Do tych krajów możesz podróżować bez testu na COVID-19Źródło: Shutterstock
d3h09vg

Ozdrowieńcy zwolnieni z kwarantanny po wjeździe do Polski

Od połowy marca 2021 ozdrowieńcy, czyli osoby, które odbyły izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia koronawirusem, nie podlegają 10-dniowej kwarantannie po powrocie do Polski. By zostać zwolnionym z tego obowiązku, nie muszą – tak jak inni podróżni – poddawać się testom na obecność koronawirusa.

Warunkiem jest zakończenie izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej i okazanie podczas kontroli granicznej dokumentu potwierdzającego ten fakt. W tym przypadku wystarczy wydruk z Internetowego Konta Pacjenta informujący o przebywaniu w izolacji.

d3h09vg

Polska nie jest jedynym krajem, który zdecydował się na wprowadzenie ulg wjazdowych dla ozdrowieńców. Lista takich państw sukcesywnie się powiększa, ale zasady przekraczania ich granic mogą się nieco różnić. Niektóre kraje – podobnie jak Polska – wymagają od podróżnych przedstawienia zaświadczenia o odbytej izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem, inne – okazania pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego zachorowanie lub wykonania testu na przeciwciała.

Pamiętajmy też, że ulgi wjazdowe dotyczą wyłącznie ozdrowieńców. Ich współpasażerowie mogą podróżować na zasadach ustalonych przez dane państwo – na przykład przekroczyć jego granicę na podstawie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. W wielu przypadkach przywilej swobodnego wjazdu – bez testu – dotyczy również osób zaszczepionych i najmłodszych dzieci.

Gdzie i na jakich warunkach ozdrowieńcy mogą wjechać bez kwarantanny i dodatkowych testów na koronawirusa? Zebraliśmy najważniejsze informacje na temat państw, które przewidują takie ulgi.

d3h09vg

Chorwacja – ozdrowieńcy wjadą bez testów i bez kwarantanny

Osoby, które chorowały na COVID-19, są zwolnione z obowiązku wykonywania testu przed wjazdem do Chorwacji. Warunkiem jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego zawierającego daty przechodzenia choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR/testu antygenowego, który został wykonany w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale nie później niż 11 dni przed planowaną datą przekroczenia granicy Chorwacji.

Pamiętajmy też, że takie dokumenty jak zaświadczenie o przebytej chorobie muszą zostać przetłumaczone na język chorwacki lub angielski. Powinno to być tłumaczenie przysięgłe.

Czarnogóra – ozdrowieńcy wjadą bez testów i bez kwarantanny

Warunkiem zwolnienia z obowiązku odbycia kwarantanny jest przedstawienie pozytywnego wyniku testu serologicznego (na przeciwciała IgG). Powinien on być wykonany nie dawniej niż 30 dni przed przyjazdem i zostać przetłumaczony na język angielski lub serbski.

Madera – ozdrowieńcy wjadą bez testu i bez kwarantanny

Ozdrowieńcy planujący wakacje na wyspie wiecznej wiosny – by być zwolnionymi z obowiązku wykonania testu na koronawirusa – muszą przedstawić na lotnisku na Maderze zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że w ostatnich 90 dniach poprzedzających przylot przeszły COVID-19. Dokument powinien być przetłumaczony na język angielski, najlepiej przez tłumacza przysięgłego.

d3h09vg

Ważne! Powyższe zasady nie dotyczą podróży do Portugalii kontynentalnej. Obecnie osoby z Polski mogą tam wjechać jedynie z ważnych powodów zawodowych, naukowych, zdrowotnych albo rodzinnych. Muszą też okazać negatywny wynik testu PCR. Takie warunki wjazdu do Portugalii kontynentalnej obowiązują co najmniej do 16 maja i dotyczą również osób zaszczepionych oraz ozdrowieńców.

Te kraje również przewidują ulgi dla ozdrowieńców

Chorwacja, Czarnogóra i Madera to niejedyne miejsca w Europie, do których ozdrowieńcy mogą wjechać bez obowiązku wykonywania testów na koronawirusa i bez kwarantanny. Podobne ulgi przewidują również:

  • Bułgaria – ozdrowieńcy mogą przekroczyć granice tego kraju po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego przebycie COVID-19 nie później niż 6 miesięcy przed datą wjazdu do Bułgarii.
  • Czechy – osoby, które przechorowały COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają przetłumaczone zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR, są zwolnione z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na obecność koronawirusa. Należy jednak pamiętać, że obecnie wyjazdy do Czech w celach turystycznych nie są możliwe.
  • Estonia – ozdrowieńcy wjadą bez testów i bez kwarantanny na podstawie zaświadczenia lekarskiego o wyleczeniu i pod warunkiem, że od choroby nie minęło więcej niż sześć miesięcy.
  • Litwa – należy okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że dana osoba przechorowała COVID-19 nie później niż 180 dni przed przyjazdem na Litwę.
  • Rumunia – osoby, które mogą udowodnić, że w ciągu ostatnich 90 dni przeszły COVID-19, są zwolnione z obowiązku kwarantanny i posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Na wjeździe należy przedstawić: pozytywny wynik testu PCR, od którego upłynęło min. 14 dni; wypis ze szpitala lub test typu IgG potwierdzający obecność przeciwciał zrobiony maks. 14 dni przed przyjazdem do Rumunii.
  • Słowenia – podróżny powinien przedstawić zaświadczenie o przebytej chorobie (co najmniej 21 dni i maksymalnie 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku testu na COVID-19).
  • Węgry – należy przedstawić zaświadczenie lekarskie, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy przeszło się COVID-19. Na ten moment wyjazdy w celach turystycznych do Węgier nie są jednak możliwe.
d3h09vg
d3h09vg
d3h09vg